Deep Time Walk

As part of the developmental (Skin Deep Territories) phase of my Prague Quadrennial performance The Infra-ordinary Lab, I am curating a series of public events.

The first one is a walk with Jirí Zemánek, art historian, cultural activist and translator. It will be starting in the location of Holešovická tržnice, the venue of PQ 2023 and continue across the surrounding areas.

The walk is open to public but will be held in Czech language.

More information in Czech below:

Procházka hlubokým časem, s Jiřím Zemánkem
O kosmologii epiky evoluce aneb Jak žít nový příběh vesmíru

30. března 2023 / začátek v 10 hod u Holešovické tržnice

Email registrace: stehlikova.tereza@vskk.cz

Trasa: Holešovická tržnice, nábřeží Kapitána Jaroše, Bruselský pavilon, Letenské sady – Metronom, Hanavský pavilon, Chotkovy sady, Belveder a Královská zahrada, Míčovna, Pražský hrad, Horní Jelení příkop – Masarykova vyhlídka (délka: 4,6 km)

„Příběh vesmíru je kvintesencí reality. Vnímáme a vyjadřujeme jej ve svém vlastním jazyce,
ptáci ho vyjadřují ve svém a stejně tak stromy. Všechno kolem nás vypráví příběh vesmíru. …
Tento příběh má svůj otisk všude a proto je tak důležité jej znát.” Thomas Berry

Na úvod procházky se krátce seznámíme s novou kosmologií epiky evoluce, která tvoří její myšlenkovou osnovu. Tato kosmologie, kterou rozvinuli filosof Thomas Berry a kosmolog Brian Thomas Swimme (The Universe Story, 1992), je syntézou nejnovějších poznatků moderní vědy a moudrosti dávných duchovních tradic a ukazuje nám vesmír jako jeden velký kreativní evoluční příběh, jehož jsme jako lidské bytosti součástí. Umožňuje nám hledat odpovědi na otázky, jak to všechno, co je kolem nás, vlastně vzniklo, jak jsme spolu s tím vším vznikli my, respektive jak se v procesu evoluce postupně rodila a proměňovala podoba naší Země a jaké je místo nás lidských bytostí v tomto neobyčejně rozsáhlém, tvořivém a tajemném příběhu.

Na trase procházky dlouhé 4,6 kilometru si budeme vyprávět o vývoji naší planety a jejího života v délce 4,6 miliardy let, kdy každý jeden její metr bude zastupovat jeden milion let evoluce. Budeme kráčet napříč geologickým časem Země a seznamovat se s klíčovými evolučními momenty, které posouvaly život Země k čím dál větší komplexnosti, provázanosti a tvořivosti.   

Kosmologická procházka hlubokým časem nám umožňuje reflektovat nové vědecké poznatky o evoluci Země prostřednictvím pohybu a smyslové zkušenosti našeho vlastního těla a uvědomit si je jako součást vlastního prožívání – jako dary, které vesmír našemu životu dal a dává. Může nám pomoci pochopit, jak je naše vlastní lidská existence v rámci rozsáhlé evoluce z hlediska času nepatrná, ale také to, že jsme všichni výsledky téhož evolučního příběhu naší planety, výsledky udivující evoluční tvořivosti nesčetných bytostí pozemského společenství a že každý z nás může přispět k integritě, fungování a zdraví tohoto většího celku. Tedy, jak říká americký kosmolog Stephan Martin, že „určitým způsobem děláme práci samotného kosmu v utváření budoucnosti, která se rodí v každém okamžiku.“ To by nás mohlo přivést k obnovené participaci s naší planetou, k rozvíjení vzájemně prospěšných vztahů mezi námi a Zemí.  

Jiří Zemánek / PILGRIM – Potulná univerzita přírody

Registrace emailem: stehlikova.tereza@vskk.cz

 „Od myšlenky, že co je dobré pro člověka, je dobré pro Zemi,
musíme dospět k pochopení, že co je dobré pro komplexní
společenství života na Zemi, je dobré pro člověka.“ Thomas Berry

Jiří Zemánek (1953) je historik umění, kulturní aktivista a překladatel. V 80. a 90. letech působil jako odborný pracovník v několika státních galeriích, naposledy ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze, kde uspořádal několik výstav (například výstavu kinetisty Zdeňka Pešánka). Od roku 2000 pracuje jako samostatný kurátor (výstavy: Divočina – příroda, duše jazyk / 2003, Od země přes kopec do nebe … / 2005 ad.). V roce 2009 založil s přáteli spolek Pilgrim-Potulná univerzita přírody a v roce 2012 český Budapešťský klub. Zabývá se otázkou, proměny paradigmatu a evoluce nové ekologické kultury a rolí kosmologie při rozvíjení našich vzájemně prospěšných vztahů se společenstvím Země. www.potulnauniverzita.cz.

One thought on “Deep Time Walk

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: